Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Frekvenčné meniče

Invertor, tiež menič alebo stiedač je elektrický prístroj, ktorý premieňa jednosmerné napätie resp. jednosmerný prúd na striedavé napätie resp. striedavý prúd. Používa sa hlavne tam, kde je k dispozícii zdroj jednosmerného napätia, ale pre ďalšie účely je vhodnejšie striedavé napätie. Modernou oblasťou použitia je pripojenie fotovoltaických článkov, teda typických jednosmerných zdrojov, do elektrickej rozvodnej siete. Klasickým použitím je napájanie bežných spotrebičov (230V/50Hz) z bežných akumulátorov a to buď ako zdroje v podmienkach mimo dosah el. siete (napr. chata), alebo núdzového záložného zdroja (napr. UPS).
Menič napätia 12VDC/230VAC/75W

- vstup: 10-15V DC - výstup: 230V AC (modifikovaná sínusoida) - zaťaženie trvalé: 75W - krátkodobo zvláda záťaž až do 200% nominálneho zaťaženia (0.5s) - spotreba naprázdno: < 160mA - výstupná frekvencia: 50Hz - spínanie ventilátora pri zaťažení - pracovná teplota: 10°C ~ 40°C - ochrany:   - ochrana preťaženia-auto restart   - soft-start   - skrat na výstupe   - ochrana prepólovania   - vysoké vstupné napätie   - zvuková signalizácia nízkeho napätia batérie   - automatické vypnutie pri vybití batérie   - tepelná ochrana - rozmery: Ø73 x 90mm - hmotnosť: 260g

Menič napätia 12VDC/230VAC/150W

- vstup: 10-15V DC - výstup: 230V AC (modifikovaná sínusoida) - zaťaženie trvalé: 150W - krátkodobo zvláda záťaž až do 200% nominálneho zaťaženia (0.5s) - spotreba naprázdno: < 250mA - výstupná frekvencia: 50Hz - spínanie ventilátora pri zaťažení - pracovná teplota: 10°C ~ 30°C - ochrany:   - ochrana preťaženia-auto restart   - soft-start   - skrat na výstupe   - ochrana prepólovania   - vysoké vstupné napätie   - zvuková signalizácia nízkeho napätia batérie   - automatické vypnutie pri vybití batérie   - tepelná ochrana - rozmery: 170 x 105 x 60mm - hmotnosť: 725g

Menič napätia 24VDC/230VAC/150W

- vstup: 20,5-28V DC - výstup: 230V AC (modifikovaná sínusoida) - zaťaženie trvalé: 150W - krátkodobo zvláda záťaž až do 200% nominálneho zaťaženia (0.5s) - spotreba naprázdno: < 400mA - výstupná frekvencia: 50Hz - spínanie ventilátora pri zaťažení - pracovná teplota: 10°C ~ 30°C - ochrany:   - ochrana preťaženia-auto restart   - soft-start   - skrat na výstupe   - ochrana prepólovania   - vysoké vstupné napätie   - zvuková signalizácia nízkeho napätia batérie   - automatické vypnutie pri vybití batérie   - tepelná ochrana - rozmery: 150 x 92 x 58mm - hmotnosť: 0,8kg

Menič napätia 12VDC/230VAC/300W

- vstup: 10-15V DC - výstup: 230V AC (modifikovaná sínusoida) - zaťaženie trvalé: 300W - krátkodobo zvláda záťaž až do 200% nominálneho zaťaženia (0.5s) - spotreba naprázdno: < 300mA - výstupná frekvencia: 50Hz - spínanie ventilátora pri zaťažení - pracovná teplota: 10°C ~ 30°C - ochrany:   - ochrana preťaženia-auto restart   - soft-start   - skrat na výstupe   - ochrana prepólovania   - vysoké vstupné napätie   - zvuková signalizácia nízkeho napätia batérie   - automatické vypnutie pri vybití batérie   - tepelná ochrana - rozmery: 180 x 105 x 60mm - hmotnosť: 800g

Menič napätia 24VDC/230VAC/300W

- vstup: 20,5-28V DC - výstup: 230V AC (modifikovaná sínusoida) - zaťaženie trvalé: 300W - krátkodobo zvláda záťaž až do 200% nominálneho zaťaženia (0.5s) - spotreba naprázdno: < 300mA - výstupná frekvencia: 50Hz - spínanie ventilátora pri zaťažení - pracovná teplota: 10°C ~ 30°C - ochrany:   - ochrana preťaženia-auto restart   - soft-start   - skrat na výstupe   - ochrana prepólovania   - vysoké vstupné napätie   - zvuková signalizácia nízkeho napätia batérie   - automatické vypnutie pri vybití batérie   - tepelná ochrana - rozmery: 180 x 105 x 60mm - hmotnosť: 800g

Menič napätia 12VDC/230VAC/300W plná sínusoida

- vstup: 10-15V DC - výstup: 230V AC (plná sínusoida) - zaťaženie trvalé: 300W - krátkodobo zvláda záťaž až do 200% nominálneho zaťaženia (0.5s) - spotreba naprázdno: < 400mA - výstupná frekvencia: 50Hz - spínanie ventilátora pri zaťažení - pracovná teplota: 10°C ~ 30°C - ochrany:   - ochrana preťaženia-auto restart   - soft-start   - skrat na výstupe   - ochrana prepólovania   - vysoké vstupné napätie   - zvuková signalizácia nízkeho napätia batérie   - automatické vypnutie pri vybití batérie   - tepelná ochrana - rozmery: 205 x 242 x 80mm - hmotnosť: 2020g

Menič napätia 12VDC/230VAC/600W

- vstup: 10-15V DC - výstup: 230V AC (modifikovaná sínusoida) - zaťaženie trvalé: 600W - krátkodobo zvláda záťaž až do 200% nominálneho zaťaženia (0.5s) - spotreba naprázdno: < 400mA - výstupná frekvencia: 50Hz - spínanie ventilátora pri zaťažení - pracovná teplota: 10°C ~ 30°C - ochrany:   - ochrana preťaženia-auto restart   - soft-start   - skrat na výstupe   - ochrana prepólovania   - vysoké vstupné napätie   - zvuková signalizácia nízkeho napätia batérie   - automatické vypnutie pri vybití batérie   - tepelná ochrana - rozmery: 210 x 105 x 60mm - hmotnosť: 1100g

Menič napätia 24VDC/230VAC/600W

- vstup: 20,5-28V DC - výstup: 230V AC (modifikovaná sínusoida) - zaťaženie trvalé: 600W - krátkodobo zvláda záťaž až do 200% nominálneho zaťaženia (0.5s) - spotreba naprázdno: < 400mA - výstupná frekvencia: 50Hz - spínanie ventilátora pri zaťažení - pracovná teplota: 10°C ~ 30°C - ochrany:   - ochrana preťaženia-auto restart   - soft-start   - skrat na výstupe   - ochrana prepólovania   - vysoké vstupné napätie   - zvuková signalizácia nízkeho napätia batérie   - automatické vypnutie pri vybití batérie   - tepelná ochrana - rozmery: 210 x 105 x 60mm - hmotnosť: 1100g

Menič napätia 12VDC/230VAC/1000W

- vstup: 10-15V DC - výstup: 230V AC (modifikovaná sínusoida) - zaťaženie trvalé: 1000W - krátkodobo zvláda záťaž až do 200% nominálneho zaťaženia (0.5s) - spotreba naprázdno: < 400mA - výstupná frekvencia: 50Hz - spínanie ventilátora pri zaťažení - pracovná teplota: 10°C ~ 30°C - ochrany:   - ochrana preťaženia-auto restart   - soft-start   - skrat na výstupe   - ochrana prepólovania   - vysoké vstupné napätie   - zvuková signalizácia nízkeho napätia batérie   - automatické vypnutie pri vybití batérie   - tepelná ochrana - rozmery: 280 x 135 x 75mm - hmotnosť: 1950g

Menič napätia 24VDC/230VAC/1000W

- vstup: 20,5-28V DC - výstup: 230V AC (modifikovaná sínusoida) - zaťaženie trvalé: 1000W - krátkodobo zvláda záťaž až do 200% nominálneho zaťaženia (0.5s) - spotreba naprázdno: < 400mA - výstupná frekvencia: 50Hz - spínanie ventilátora pri zaťažení - pracovná teplota: 10°C ~ 30°C - ochrany:   - ochrana preťaženia-auto restart   - soft-start   - skrat na výstupe   - ochrana prepólovania   - vysoké vstupné napätie   - zvuková signalizácia nízkeho napätia batérie   - automatické vypnutie pri vybití batérie   - tepelná ochrana - rozmery: 280 x 135 x 75mm - hmotnosť: 1950g

Menič napätia 12VDC/230VAC/2000W

vstup: 10-15V DC - výstup: 230V AC (modifikovaná sínusoida) - zaťaženie trvalé: 2000W - krátkodobo zvláda záťaž až do 200% nominálneho zaťaženia (0.5s) - spotreba naprázdno: < 400mA - výstupná frekvencia: 50Hz - spínanie ventilátora pri zaťažení - pracovná teplota: 10°C ~ 30°C - ochrany:   - ochrana preťaženia-auto restart   - soft-start   - skrat na výstupe   - ochrana prepólovania   - vysoké vstupné napätie   - zvuková signalizácia nízkeho napätia batérie   - automatické vypnutie pri vybití batérie   - tepelná ochrana - rozmery: 410 x 200 x 80mm - hmotnosť: 4850g

Menič napätia 24VDC/230VAC/2000W

- vstup: 20,5-28V DC - výstup: 230V AC (modifikovaná sínusoida) - zaťaženie trvalé: 2000W - krátkodobo zvláda záťaž až do 200% nominálneho zaťaženia (0.5s) - spotreba naprázdno: < 400mA - výstupná frekvencia: 50Hz - spínanie ventilátora pri zaťažení - pracovná teplota: 10°C ~ 30°C - ochrany:   - ochrana preťaženia-auto restart   - soft-start   - skrat na výstupe   - ochrana prepólovania   - vysoké vstupné napätie   - zvuková signalizácia nízkeho napätia batérie   - automatické vypnutie pri vybití batérie   - tepelná ochrana - rozmery: 410 x 200 x 80mm - hmotnosť: 4850g