Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Vaillant internetový regulátor vrnetDIALOG 830/2

Kód: 0020003988
Na objednávku
Vzdialená dátová správa vykurovacích systémov s GSM/GPRS jednotkou vrnetDIALOG 830/2

Najrýchlejšia cesta k vzdialenej správe Vášho vykurovacieho systému pomocou dátového prenosu cez GSM/GPRS rozhranie.

Nový internetový komunikačný systém sa jednoducho pripojí ku kotlu, ktorý je vybavený e-BUS rozhraním a servisný technik potom môže prostredníctvom počítača Váš vykurovací systém nastavovať, kontrolovať a na diaľku diagnostikovať.

V prípade poruchového stavu zasiela systém okamžite chybové hlásenie servisnej firme prostredníctvom sms, e-mailu alebo faxu. On-line komunikácia s vykurovacím systémom taktiež uľahčuje prácu servisnému technikovi, ktorý je schopný diagnostikovať poruchu bez cesty k zákazníkovi.

vrnetDIALOG 830/2
Inštalácia na stene alebo priamo do kotla