Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant
Vaillant termostat calorMatic 630/3

Viacokruhová kaskádová ekvitermická regulácia pre 2 kotly, 1 priamy a 2 zmiešavacie vykurovacie okruhy, ohrev TV. Možnosť rozšírenia až na 6 kotlov, 15 vykurovacích okruhov a 8 diaľkových ovládání. Najmodernejší systémový modulárny viacokruhový kaskádový ekvitermický regulátor pre závesné a stacionárne kotly. Jednoduchá obsluha s prehľadným displejom a nastavovaním pomocou systému „otočiť a stlačiť". Ľavé nastavovacie tlačidlo slúži na rolovanie v oknách MENU a pravé na nastavenie parametrov.

Vaillant termostat VRT 390

Základná charakteristika: Priestorový termostat podporujúci plynovú reguláciu závesných kotlov s možnosťou nastavenia priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 ° C pre denný režim, resp. 5 až 20 ° C pre nočný režim. K inštalácii na stenu v referenčnej miestnosti, s kotlom sa prepája žilovým vodičom na svorky 7-8-9.

Vaillant termostat VRT 40

Jednoduchý modulačný izbový termostat bez programu - kolieskový. Modulácia alebo ON/OFF Vhodné pre Vaillant kotly s 7-8-9 konektorom. Vhodné pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním 7-8-9. Priestorový termostat s plynovou reguláciou závesných kotlov s možnosťou nastavenia priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 °C pre denný režim, resp. 5 až 20 °C pre nočný režim.