Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant
Vaillant zásobník uniStor VIH CB 75

Základná charakteristika: Závesný nepriamovýhrevný zásobníkový ohrievač úžitkovej vody určený pre závesné kotly VU atmoTEC alebo turboTEC v prevedeniach pro, plus a exclusiv.

Vaillant zásobník uniStor VIH R 120

Nepriamoohrievaný zásobník TV so smaltovanou povrchovou ochranou proti korózii určený k skupinovému a centrálnemu zásobovaniu teplou vodou s pretlakom vo vodovodnej sieti do 10 bar.

Vaillant zásobník uniStor VIH CK 70

Základná charakteristika: Závesný nepriamovýhrevný zásobníkový ohrievač úžitkovej vody určený pre závesné kotly VU atmoTEC alebo turboTEC v prevedeniach pro, plus a exclusiv.

Vaillant zásobník uniStor VIH R 150

Nepriamoohrievaný zásobník TV so smaltovanou povrchovou ochranou proti korózii určený k skupinovému a centrálnemu zásobovaniu teplou vodou s pretlakom vo vodovodnej sieti do 10 bar.

Vaillant zásobník uniStor VIH R 200

Nepriamoohrievaný zásobník TV so smaltovanou povrchovou ochranou proti korózii určený k skupinovému a centrálnemu zásobovaniu teplou vodou s pretlakom vo vodovodnej sieti do 10 bar.

Vaillant zásobník uniStor VIH Q 120

Nepriamoohrievaný zásobník TV so smaltovanou povrchovou ochranou proti korózii určený k skupinovému a centrálnemu zásobovaniu teplou vodou s pretlakom vo vodovodnej sieti do 10 bar.

Vaillant zásobník uniStor VIH Q 150

Nepriamoohrievaný zásobník TV so smaltovanou povrchovou ochranou proti korózii určený k skupinovému a centrálnemu zásobovaniu teplou vodou s pretlakom vo vodovodnej sieti do 10 bar.

Vaillant zásobník uniStor VIH Q 200

Nepriamoohrievaný zásobník TV so smaltovanou povrchovou ochranou proti korózii určený k skupinovému a centrálnemu zásobovaniu teplou vodou s pretlakom vo vodovodnej sieti do 10 bar.

Vaillant zásobník uniStor VIH R 300

Nepriamoohrievaný zásobník TV so smaltovanou povrchovou ochranou proti korózii určený k skupinovému a centrálnemu zásobovaniu teplou vodou s pretlakom vo vodovodnej sieti do 10 bar.

Vaillant zásobník uniStor VIH R 400

Nepriamoohrievaný zásobník TV so smaltovanou povrchovou ochranou proti korózii určený k skupinovému a centrálnemu zásobovaniu teplou vodou s pretlakom vo vodovodnej sieti do 10 bar.

Vaillant zásobník uniStor VIH R 500

Nepriamoohrievaný zásobník TV so smaltovanou povrchovou ochranou proti korózii určený k skupinovému a centrálnemu zásobovaniu teplou vodou s pretlakom vo vodovodnej sieti do 10 bar.

Vaillant zásobník actoStor VIH CL 20 S

Závesný vrstvený 20 l zásobník TV pre kondenzačné kotly ecoTEC plus VUW Vďaka kompaktným rozmerom, najmä malej hĺbke je možné túto zostavu umiestniť i v malých priestoroch, kde je však nutná zvýšená požiadavka na dodávku teplej vody. Po zapnutí ohrevu zásobníka je teplá voda k dispozícii v oveľa kratšom čase ako je to u štandarných zásobníkov.