Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant
Jímka 9,5x11,5-100 mm, 1/2" - pre stonkové teplomery

Rozmery balenia: 2 x 10 x 2 cm Hmotnosť balenia: 0,06 kg

Kapilárový teplomer, 0-120°C, l=1000mm, 31x64mm

Rozsah: 0 - 120 ° C Rozmer: 31x64 mm Dĺžka kapiláry: 1 m Rozmery balenia: 7 x 7 x 10 cm Hmotnosť balenia: 0,05 kg

Kapilárový teplomer, 0-120°C, l=1000mm, pr.42

Rozsah: 0 - 120 ° C Rozmer: Ø 42 mm Dĺžka kapiláry: 1 m Rozmery balenia: 5 x 5 x 10 cm Hmotnosť balenia: 0,04 kg

Kapilárový teplomer, 0-120°C, l=1000mm, pr.57,5

Rozsah: 0 - 120 ° C Rozmer: Ø 57,5 mm Dĺžka kapiláry: 1 m Rozmery balenia: 6 x 6 x 12 cm Hmotnosť balenia: 0,05 kg

Kapilárový teplomer, 0-120°C, l=1000mm, pr.57,5

Rozsah: 0 - 120 ° C Rozmer: Ø 57,5 mm Dĺžka kapiláry: 1 m Rozmery balenia: 7 x 7 x 11 cm Hmotnosť balenia: 0,05 kg

Kapilárový teplomer, 0-120°C,l=1000mm, pr.42

Rozsah: 0 - 120 ° C Rozmer: Ø 42 mm Dĺžka kapiláry: 1 m Rozmery balenia: 6 x 6 x 10 cm Hmotnosť balenia: 0,04 kg

Kapilárový teplomer, 0-120°C,l=2000mm, pr.57,5

Rozsah: 0 - 120 ° C Rozmer: Ø 57,5 mm Dĺžka kapiláry: 2 m Rozmery balenia: 7 x 7 x 14 cm Hmotnosť balenia: 0,065 kg

Kapilárový teplomer, l=1000

Rozsah: 0 - 120 ° C Rozmer: 14,5 x 64,5 mm Dĺžka kapiláry: 1 m Rozmery balenia: 7 x 2 x 12 cm Hmotnosť balenia: 0,04 kg

Kapilárový teplomer, teplomer 0-120°C, l=1000mm, 48x48mm

Rozsah: 0 - 120 ° C Rozmer: 48x48 mm Dĺžka kapiláry: 1 m Rozmery balenia: 6 x 6 x 10 cm Hmotnosť balenia: 0,045 kg

Pasta teplovodivá 2 g

Teplovodivá pasta je látka, ktorá zvyšuje tepelnú vodivosť styku medzi dvoma predmetmi, napr. trubkou kúrenia a termostatom. Účel Hlavný účel teplovodivej pasty je zaplniť malé povrchové nerovnosti styčných plôch častí z ktorej chceme teplo odvádzať . Ak sa aplikuje vo vhodnom množstve, tak zaplní maličké nerovnosti medzi oboma povrchmi, čím sa zväčší kontaktná plocha medzi nimi. Keby teplovodivá pasta nebola použitá, má spoj vyšší tepelný odpor, je na ňom pri priechode odvádzaného tepla vyšší teplotný rozdiel, čo spôsobí vyššiu teplotu ochladzované súčasti a môže spôsobiť jej deštrukcii . Vlastnosti Najdôležitejším parametrom teplovodivých pást je tepelná vodivosť . Tá sa odvíja hlavne od zloženia tekutej zložky teplovodivej pasty a menej od použitých prímesí . Jej hlavným účelom je eliminovať vzduchové kapsy medzi oboma povrchmi pretože tepelná vodivosť vzduchu je veľmi zlá. Rozmery balenia: 6 x 0,1 x 6 cm

Príložný teplomer, d=63,120°

Rozsah: 0 - 120 ° C Priemer: 63 mm Rozmery balenia: 10 x 4 x 10,024 cm Hmotnosť balenia: 0,065 kg

Teplomer s jímkou l=150 G1/2", zadné pripojenie, 0-120°C

Rozsah: 0 - 120 ° C Priemer: 63 mm Rozmery balenia: 8 x 20 x 8 cm Hmotnosť balenia: 0,17 kg