Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Termostaty

Termostaty a regulátory

Termostat teploty slúži k ovládaniu činnosti obehového čerpadla vykurovaného systému, vypína a zapína na základe nastavenia na ovládači. Termostaty slúžia na spínanie elektrických obvodov v závislosti na snímanej teplote, v kúrení typicky spínanie a vypínanie zdroja tepla a tým udržiavanie nastavenej teploty.

Prečo termostat?

Termostaty sú určené na zabudovanie do panelu (napr. kotla), nastavovací gombík alebo resetovacie tlačidlo je umiestnené na paneli. Teplota je snímaná snímačom, spojeným s telom termostatu kapilárou.

Najvyužívanejšie termostaty

Na trhu je niekoľko druhov termostatov, pričom každý z nich je predurčený na iné využitie. Najvyužívanejšie z nich sú termostaty kapilárové, termostaty so snímačom teploty, termostaty príložné alebo termostaty dojimky. Hlavnou výhodou kapilárnych termostatov je možnosť variabilného umiestnenia snímača nezávisle na polohe vlastného termostatu. Príložný termostat na obehové čerpadlo slúži na zapnutie, alebo vypnutie akéhokoľvek kontaktu, najčastejšie elektrického kontaktu (fázy čerpadla). A tým zapne, alebo vypne obeh. Týmto sa čerpadlo dokáže jednoducho regulovať napríklad kotlový okruh kotla na tuhé palivo, alebo nabíjanie akumulačného zásobníka, či bojlerana teplú vodu TUV. Termostat sa dá jednoducho priložiť na potrubie a z druhej strany sa napáskuje, tak že nedôjde k uvoľneniu. V príložnom termostate sa nachádza bimetal, ktorý svojím ohybom aktivuje kontakt na zapnutie, alebo vypnutie.

Využitie termostatov

Široké využitie termostatov a regulátorov zahŕňa napríklad bojlery, elektrické rúry, olejové radiátory. Regulátor porovnáva aktuálnu teplotu s požadovanou. Regulátory riadia prevádzku vykurovacích a solárnych systémov. Zaisťujú hospodárnu, ale komfortnú a bezpečnú prevádzku systémov s rozličnými zdrojmi tepla a spotrebičmi.

Na čo slúžia termostaty

Termostaty slúžia na spínanie elektrických obvodov v závislosti na snímanej teplote, v kúrení typicky spínanie a vypínanie zdroja tepla a tým udržiavanie nastavenej teploty. Termostaty sú určené na zabudovanie do panelu (napr. kotla), nastavovací gombík alebo resetovacie tlačidlo je umiestnené na panele. Teplota je snímaná snímačom, spojeným s telom termostatu kapilárou. Na výber sú termostaty: zakrytové, prevádzkové, havarijné termostaty a príslušenstvo k týmto termostatom.

Na voľnú inštaláciu sú určené zakrytované modely. Zákrytové termostaty sa najčastejšie používajú v aplikáciách, kde je kladený dôraz na vzhľad a jednoduchú obsluhu, alebo tam, kde je potrebné zamedziť priamemu dotyku s kontaktmi. Veľmi často sa používajú pri spínaní obehového čerpadla u kotlov. Medzi prednosti patrí jednoduchosť, či už pri obsluhe, montáži alebo samotnej spoľahlivosti. Termostat je umiestnený v plastovej krabici, ktorá zaisťuje elektrické krytie. Teplota je snímaná snímačom s kapilárou, príložne alebo snímačom v jímke spojeného s krabicou termostatu.

Príložné termostaty

Pripevnia sa pomocou priloženej pružiny na rúrku, ktorej teplotu potrebujeme sledovať. Na zachytenie pružiny slúžia dva výstupky v spodnej tretine termostatu. Na zlepšenie prestupu tepla je vhodné dotykovou plochu v zadnej časti termostatu potrieť teplovodivou pastou.

Na jímku

Jímka je vybavená vonkajším závitom ½“ NPT, ktorý sa zaskrutkuje do nátrubku osadeného v mieste, kde potrebujeme sledovať teplotu. Snímač termostatu sa vsunie do jímky tak, aby telo termostatu dosadlo na jímku. V tejto polohe sa zaistí skrutkou v umelohmotnom límci.

Kapilárové

Snímač sa vsunie do osadenej jímky a zaistí sa proti vytiahnutiu nasunutím poistnej pružiny na jímku. Termostat, ktorý je so snímačom spojený kapilárou, sa pripevní na vhodné miesto pomocou skrutiek M3 alebo M4.

S perforovanou jímkou

Slúži na sledovanie teploty vzduchu. Pripevňujú sa pomocou skrutiek M3 alebo M4 tak, aby bol zaistený prístup vzduchu k jímke.

Prevádzkové termostaty priamo spínajú zdroj tepla podľa teploty nastaviteľné gombíkom, skrutkovačom alebo fixne nastavené.

Havarijné termostaty slúžia ako poistka pri zlyhaní prevádzkového termostatu. Pri prekročení teploty termostat rozopne kontakty. Pri poklese teploty sa kontakt znova zopnú (model s automatickým resetom), alebo nezopnú a spotrebič musí byť uvedený do prevádzky stlačením resetovacieho tlačidla termostatu (zvyčajne používaný model s manuálnym resetom).

BB1-1000 prevádzkový termostat príložný,zvýšena citlivost 17-90°C, teplovodivá pasta

Príložný zakrytovaný termostat: Termostat je vybavený prepínacím kontaktom. Pre pripojenie majú kontakty spínača svorkovnicu. Termostat sa montuje k potrubiu pomocou pružiny a pre zlepšenie prenosu tepla je priložená teplovodivá pasta.

Kapilárový termostat havarijny - mini

- Kapilára 0,55 m - Kontakt: vypínací - Ovládanie: manuálny reset - Rozsah: 99°C - Druh: havarijny

Kapilárový termostat prevádzkový - mini

- Kapilára: 0,55 m - Ovládanie: gombík - Kontakty: prepínací - Rozsah: 0-90°C - Druh: prevádzkový

TS5310.01 prevádzkový termostat príložný, štandardná citlivosť 10-90°C

Príložný termostat TS53 TS53 je termostat teploty vody, určený k montáži na trubku (TS5310) alebo na zásobník TV (TS5320). Je najmä vhodný na reguláciu teplej vody v obytných i priemyselných zariadeniach.

TS5310.02 prevádzkový termostat príložný nast. skrutkovačom 17-90°C

Príložný termostat TS53-na skrutkovač TS53 je termostat teploty vody, určený k montáži na rúrku (TS5310) alebo na zásobník TV (TS5320). Je najmä vhodný na reguláciu teplej vody v obytných i priemyselných zariadeniach.

TS9501.02 priestorový termostat, nerez. snímač, -35/+35°C, krytie IP 55

Termostat sa musí namontovať a používať v súlade s pokynmi uvedenými nižšie, aby mohol správne a bezpečne pracovať. Je nutné ho ochrániť pred vodou a prachom. Tento termostat je testovaný na bezpečnosť podľa európskych noriem a je klasifikovaný nasledovne:

TS9510.02 prevádzkový termostat na jímku 0-90°C, snímač 6,5x100mm

Termostat sa musí namontovať a používať v súlade s pokynmi, aby mohli správne a bezpečne pracovať. Je nutné ich ochrániť pred vodou a prachom. Tieto termostaty sú testované na bezpečnosť podľa európskych noriem a sú klasifikované takto: - podľa prevedenia: ako automatické regulačné zariadenia pre nezávislú montáž - podľa automatickej prevádzky: ako prístroj s typom riadenia 1.B

TS9520.02 prevádzkový termostat kapilárový 0-90°C, kapilára 1,5m, IP 40

Termostat sa musí namontovať a používať v súlade s pokynmi, aby mohli správne a bezpečne pracovať. Je nutné ich ochrániť pred vodou a prachom. Tieto termostaty sú testované na bezpečnosť podľa európskych noriem a sú klasifikované takto: - podľa prevedenia: ako automatické regulačné zariadenia pre nezávislú montáž - podľa automatickej prevádzky: ako prístroj s typom riadenia 1.B

TS9520.53R prevádzkový termostat kapilárový,0-300°C,kapilára 2m INOX IP40

Termostat sa musí namontovať a používať v súlade s pokynmi, aby mohli správne a bezpečne pracovať. Je nutné ich ochrániť pred vodou a prachom. Tieto termostaty sú testované na bezpečnosť podľa európskych noriem a sú klasifikované takto: - podľa prevedenia: ako automatické regulačné zariadenia pre nezávislú montáž - podľa automatickej prevádzky: ako prístroj s typom riadenia 1.B

TS9530.07 termostat zakryt. na jímku dvojitý 0-60/30-120°C

Termostat TS9530.07: Dvojitý prevádzkový zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný gombíkmi, balený jednotlivo v krabičke. Vhodný pre aplikácie, kde je potrebná priama montáž na jímku alebo dierovanu jímku (pre vzduchotechnické poruby), alebo tam, kde je potrebná dvojitá regulácia teploty.