Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant
Plochý solárny kolektor TS 300, prírubové vývody

  • TS300 plochý kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom.
  • Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade.

Plochý kolektor  TS 510, prírubové vývody

Plochý kolektor, ktorý sa líši najmä väčšou hĺbkou vane a teda zlepšenými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Je určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe, kolektory sú spájané paralelne, maximálne 8 kolektorov v jednom rade. Značkové kolektory s 12 ročnou zárukou

Plochý kolektor THERMO|SOLAR TS 310

Plochý kolektor s hĺbkou vane zväčšenou na 95 mm, ktorý sa vyznačuje lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Je určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe, kolektory sú spájané paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade. Značkové kolektory s 12 ročnou zárukou

Plochý kolektor TS 500, prírubové vývody

Plochý kolektor so zväčšenou plochou určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe, kolektory sú spájané paralelne, maximálne 8 kolektorov v jednom rade. Značkové kolektory s 12 ročnou zárukou

Plochý kolektor TS 500H, prírubové vývody

Plochý kolektor so zväčšenou plochou určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe, kolektory sú spájané paralelne, maximálne 8 kolektorov v jednom rade. Značkové kolektory s 12 ročnou zárukou Základ kolektora tvorí kompaktná lisovaná vaňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacích líšt z hliníkových eloxovaných profilov. Absorbér sa skladá z tvarovaného hliníkového plechu so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky (patentované riešenie). Kolektor TS 500H s prírubovými vývodmi a absorbérom modrého odtieňa (pripája sa k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm) Technické údaje Pôdorysná plocha 2,53 m² Absorpčná plocha 2,26 m² Apertúrna plocha 2,26 m² Spojovací rozmer 1290 mm V X Š X H (výška X šírka X hĺbka) 2009 X 1259 X 74 mm Hmotnosť 44,6 kg Kvapalinový obsah 1,72 l Max. pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30 až 100 l/h/kolektor Pripojovacie vývody prírubové ø26mm Púzdro teplotného snímača pre senzor ø6 mm Skriňa kolektora hlbokoťahaný výlisok z Al-Mg plechu Selektívna konverzná vrstva - TS 500: ALOx (čierny) - TS 500H: Eta plus (modrý), bez S.K. Krycie sklo solárne bezpečnostné sklo, 4mm Slnečná absorbivita αAM1.5 95% Tepelná emisivita ε82°C - 13% ALOx - 5% Eta plus Optická účinnosť 81% Odporúčaná pracovná teplota pod 100°C Stagnačná teplota (1000W/m2, 30°C) 196°C Min. ročný energetický zisk (RAL UZ 73) 525 kWh/m2 rok

Plochý kolektor TS 510H, prírubové vývody

Plochý kolektor, ktorý sa líši najmä väčšou hĺbkou vane a teda zlepšenými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Je určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe, kolektory sú spájané paralelne, maximálne 8 kolektorov v jednom rade. Značkové kolektory s 12 ročnou zárukou Základ kolektora tvorí kompaktná lisovaná vaňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacích líšt z hliníkových eloxovaných profilov. Absorbér sa skladá z tvarovaného hliníkového plechu so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky (patentované riešenie). Kolektor TS 510 s prírubovými vývodmi, selektívny absorbér eta plus (BlueTec) s veľmi nízkou emisivitou (tmavomodrý odtieň), štandardné bezpečnostné slolárne sklo. Technické údaje Pôdorysná plocha 2,53 m² Absorpčná plocha 2,26 m² Apertúrna plocha 2,26 m² Spojovací rozmer 1290 mm V X Š X H (výška X šírka X hĺbka) 2009 X 1259 X 94 mm Hmotnosť 47,5 kg Kvapalinový obsah 1,72 l Max. pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30 až 100 l/h/kolektor Pripojovacie vývody prírubové ø26mm Púzdro teplotného snímača pre senzor ø6 mm Skriňa kolektora hlbokoťahaný výlisok z Al-Mg plechu Selektívna konverzná vrstva TS 510: ALOx (čierny) Krycie sklo solárne bezpečnostné sklo, 4mm Slnečná absorbivita αAM1.5 95% Tepelná emisivita ε82°C - 13% ALOx - 5% Eta plus Optická účinnosť 81% Odporúčaná pracovná teplota pod 100°C Stagnačná teplota (1000W/m2, 30°C) 170°C Min. ročný energetický zisk (RAL UZ 73) 525 kWh/m2 rok

Plochý solárny kolektor TS 300, vývody z Cu rúrky

  • TS300 plochý kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom.
  • Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade.

Plochý solárny kolektor TS 300H, prírubové vývody

  • TS300 plochý kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom.
  • Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade.

Plochý solárny kolektor TS 330/M, prírubové vývody

Nový typ horizontálneho kolektora, ktorý sa od svojho predchodcu (TS 330) líši najmä vnútorným usporiadaním medených rúrok - meandrom. Plochý kolektor je určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa v horizontálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 5 kolektorov v jednom rade. Dodáva sa s prírubovými vývodmi (pripájajú sa k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm alebo sa pripájajú k hydraulickému okruhu prievlečnou maticou. Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov. Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky (patentované riešenie). Technické údaje: - Pôdorysná plocha: 2,03 m2 - Absorpčná plocha: 1,78 m2 - Apertúrna plocha: 1,78 m2 - Spojovací rozmer: 2040 mm - Hmotnosť: 36,5 kg - Kvapalinový obsah: 1,50 l - Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny: 600 kPa - Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny: 30-100 l/h na jeden kolektor - Pripojovacie vývody: prírubové ø26 mm alebo prírubové s prievlečnou maticou - Púzdro teplotného senzora: pre senzor ø6 mm - Krycie sklo: solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm - Skriňa kolektora: výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu - Tepelná izolácia: minerálna plsť - Selektívna konverzná vrstva: ALOx (čierny) - Slnečná absorbivita aAM1.5: 95% - Tepelná emisivita e82°C: 13% - Optická účinnosť: 81% - Odporúčaná prac. teplota: pod 100°C - Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C): 189°C - Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73: 525 kWh/m2rok

Plochý solárny kolektor TS 330/M, vývody z Cu rúrky ø18

Nový typ horizontálneho kolektora, ktorý sa od svojho predchodcu (TS 330) líši najmä vnútorným usporiadaním medených rúrok - meandrom. Plochý kolektor je určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa v horizontálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 5 kolektorov v jednom rade. Dodáva sa s vývodmi z Cu rúrky ø18x0,8 mm (pripájajú sa k hydraulickému okruhu spájkovaním) Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov. Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky (patentované riešenie). Technické údaje: - Pôdorysná plocha: 2,03 m2 - Absorpčná plocha: 1,78 m2 - Apertúrna plocha: 1,78 m2 - Spojovací rozmer: 2040 mm - Hmotnosť: 36,5 kg - Kvapalinový obsah: 1,50 l - Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny: 600 kPa - Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny: 30-100 l/h na jeden kolektor - Pripojovacie vývody: Cu rúrky ø18x0,8 mm - Púzdro teplotného senzora: pre senzor ø6 mm - Krycie sklo: solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm - Skriňa kolektora: výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu - Tepelná izolácia: minerálna plsť - Selektívna konverzná vrstva: ALOx (čierny) - Slnečná absorbivita aAM1.5: 95% - Tepelná emisivita e82°C: 13% - Optická účinnosť: 81% - Odporúčaná prac. teplota: pod 100°C - Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C): 189°C - Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73: 525 kWh/m2rok

Plochý solárny kolektor TS 350 bez senzorového púzdra

Plochý kolektor s nízkym hydraulickým odporom, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom a samoťažné systémy. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade. Dodáva sa s prírubovými vývodmi (pripájajú k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm) alebo s vývodmi z Cu rúrky ø18x0,8 mm (pripájajú k hydraulickému okruhu spájkovaním) alebo s prírubovými vývodmi (pripájajú k hydraulickému okruhu prievlečnou maticou). Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov. Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína medené rúrky v lýrovom usporiadaní. Technické údaje: - Pôdorysná plocha: 2,03 m2 - Absorpčná plocha: 1,708 m2 - Apertúrna plocha: 1,78 m2 - Spojovací rozmer: 1040 mm - Hmotnosť: 36,8 kg - Kvapalinový obsah: 1,70 l - Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny: 600 kPa - Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny: 50-200 l/h na jeden kolektor - Pripojovacie vývody: prírubové ø26 mm alebo Cu rúrky ø18x0,8 mm alebo prírubové s prievlečnou maticou - Krycie sklo: solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm - Skriňa kolektora: výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu - Tepelná izolácia: minerálna plsť - Selektívna konverzná vrstva: ALOx (čierny) - Slnečná absorbivita aAM1.5: 95% - Tepelná emisivita e82°C: 13% ALOx - Optická účinnosť: 80,2% - Odporúčaná prac. teplota: pod 100°C - Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C): 175,6°C - Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73: 525 kWh/m2rok

Plochý solárny kolektor TS 350 so senzorovým púzdrom

Plochý kolektor s nízkym hydraulickým odporom, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom a samoťažné systémy. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade. Dodáva sa s prírubovými vývodmi (pripájajú k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm) alebo s vývodmi z Cu rúrky ø18x0,8 mm (pripájajú k hydraulickému okruhu spájkovaním) alebo s prírubovými vývodmi (pripájajú k hydraulickému okruhu prievlečnou maticou). Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov. Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína medené rúrky v lýrovom usporiadaní. Technické údaje: - Pôdorysná plocha: 2,03 m2 - Absorpčná plocha: 1,708 m2 - Apertúrna plocha: 1,78 m2 - Spojovací rozmer: 1040 mm - Hmotnosť: 36,8 kg - Kvapalinový obsah: 1,70 l - Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny: 600 kPa - Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny: 50-200 l/h na jeden kolektor - Pripojovacie vývody: prírubové ø26 mm alebo Cu rúrky ø18x0,8 mm alebo prírubové s prievlečnou maticou - Púzdro teplotného senzora : púzdro pre senzor ø6 mm - Krycie sklo: solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm - Skriňa kolektora: výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu - Tepelná izolácia: minerálna plsť - Selektívna konverzná vrstva: ALOx (čierny) - Slnečná absorbivita aAM1.5: 95% - Tepelná emisivita e82°C: 13% ALOx - Optická účinnosť: 80,2% - Odporúčaná prac. teplota: pod 100°C - Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C): 175,6°C - Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73: 525 kWh/m2rok